Stichting BedtimeStories doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BTS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– BTS u vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u ze aan BTS heeft zijn verstrekt.
– Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer u doneert, gebruik maakt van de interactieve diensten, vrijwilliger bent of anderszins contact heeft met BTS laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Persoonlijke gegevens (NAW gegevens) die wij gebruiken zijn Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer
BTS gebruikt deze gegevens om de volgende reden:
– u in contact te laten komen met onze directie of kantoor
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten en u te informeren over de voortgang van onze werkzaamheden middels een nieuwsbrief
– onze service te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten nog meer op uw wensen af te stemmen
– fondsen te werven

De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is BTS zijn gerechtvaardigd commercieel belang.
U heeft door het invullen van het contactformulier toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
De verwerking is ook noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, evenementen en/of diensten plus de voortgang hiervan. Uw e-mailadres wordt niet automatisch toegevoegd aan een lijst van abonnees, tenzij u deze functie aanklikt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De betrokkene heeft door het aanklikken van de functie Nieuwsbrief toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens teneinde op de hoogte te worden gehouden van onze producten, evenementen en/of diensten plus de voortgang hiervan.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

BTS gebruikt 2 soorten cookies namelijk:

– Functionele cookies.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpt BTS om de website optimaler te laten werken.

– Analytische cookies.
Deze worden gebruikt voor websitestatistieken zodat wij het websitegebruik van onze bezoekers beter kunnen begrijpen. Hierdoor kan BTS haar website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. Wij maken hiervoor gebruik van de analysetool Google Analytics. Deze is volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw IP-adres niet wordt meegegeven aan Google.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeert BTS u over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt in de browser van uw computer instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Let op! Dit kan ook gevolgen hebben voor de cookies die nodig zijn om onze website te laten functioneren. Het kan dus zijn dat u dan geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website. Voor verdere toelichting gebruikt u de link hieronder: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

BTS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De BTS website kan bezocht worden door personen die jonger zijn dan 16 jaar. De persoonlijke gegevens die zij verstrekken via het contactformulier worden na 7 dagen niet meer bewaard op deze site. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat BTS zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
BTS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het doel waarvoor u ze aan BTS heeft verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. BTS kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging in deze privacyverklaring

BTS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring en raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen persoonsgegevens

BTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevensbeheerder en gegevensbescherming functionaris

Voor gegevensbeheer en bescherming kunt u contact opnemen met het secretariaat dat gevestigd is op de Carnegielaan 6, 2e etage 2517 KH Den Haag, secretariaat@bedtimestories.nl
Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met BTS opnemen.