Het stichtingsbestuur van BedtimeStories, dat op dit moment uit drie leden bestaat, zoekt uitbreiding met een of twee bestuursleden met bestuurlijke ervaring, waarvan 1 de functie van secretaris zal vervullen.