BTS Steun Ons

Doneren

BedtimeStories zou met haar acteurs het liefst willen voorlezen aan iedereen die daar prijs op stelt. Onze dromen worden pas echt een verhaal met jouw steun. Wij zijn echter een stichting zonder winstoogmerk en daarom volledig afhankelijk van giften en sponsorbijdragen. Elke gift – hoe groot of hoe klein ook – is van harte welkom. BedtimeStories is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Doneer nu online of via één van de andere mogelijkheden. Alvast onze dank.

Eenmalige giften kun je overmaken op rekening NL69 INGB0000706005 ten name van Stichting BedtimeStories in Den Haag. Vermeld daarbij je contactgegevens voor de ontvangstbevestiging. Het is ook mogelijk om een opdracht voor periodieke schenkingen te doen. Hiervoor werken wij samen met Schenkservice.