Voorlezen in de praktijk

Locaties

De acteurs van BedtimeStories bezoeken met hun voorleeskoffers graag zo veel mogelijk ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra en hospices in Nederland om voorleessessies te verzorgen.

In de praktijk blijken de voorleessessies vooral aan te slaan bij patiënten die lange tijd in een ziekenhuis verblijven of regelmatig op een afdeling terugkeren. Dit zijn onder andere kinderafdelingen, afdelingen oncologie, geriatrie, dialyse en heelkunde. Uiteraard zijn aanvragen van andere afdelingen ook van harte welkom.

In zorginstellingen voor ouderen, waartoe wij ook woonzorgcentra rekenen, hanteren wij verschillende methodes. De aanpak voor ouderen die nog volop in het leven staan, verschilt immers van die voor mensen met dementie. Bezoeken aan hospices gaan in nauw overleg met de familie van degene aan wij komen voorlezen.

Voorlezen in de praktijk

Het afdelingshoofd of een betrokken vrijwilliger binnen het ziekenhuis of de zorginstelling wijst patiënten en bewoners via de speciale folder op onze voorleesservice. Het verplegend personeel inventariseert wie er aan een voorleessessie deel wil nemen. De acteur kan daar in de voorbereiding op het programma vervolgens rekening mee houden.

Duur van een sessie

Een voorleessessie duurt gemiddeld 30 minuten (individueel voorlezen) tot 60 minuten (voorlezen aan groepjes). Dat is inclusief de voorbereiding op locatie en een gesprekje achteraf. De bezoeken zullen wekelijks plaatsvinden. Zo wordt het voorleesmoment iets om naar uit te kijken.