BedtimeStories heeft op 9 januari 2023 een handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee is BedtimeStories nu deelnemer van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Doel van Eén tegen eenzaamheid is eenzaamheid in Nederland te verminderen.

Eenzaamheid
1 op de 10 Nederlandse volwassenen voelt zich sterk eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders heeft er wel eens last (Gezondheidsmonitor 2020, GDD’en, CBS en RIVM). Van de 75-plussers voelt meer dan de helft zich eenzaam. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is begin 2018 door het ministerie van VWS gelanceerd. Sindsdien werken ruim 250 gemeenten samen met het actieprogramma aan een lokale aanpak en tekenden zo’n 170 landelijke organisaties, bedrijven en instellingen voor de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

Een klein gebaar kan het verschil maken
Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Eenzaamheid voorkomen en verminderen is een grote opgave. We moeten ons realiseren dat veel mensen zich eenzaam voelen. Praten over eenzaamheid doen we liever niet. Daarom is het zo geweldig dat honderden gemeenten, organisaties en bedrijven zich voor het thema ‘Eén tegen eenzaamheid’ inzetten om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Lokaal, in de wijk, aan de voordeur is waar we contact maken met mensen en omzien naar elkaar. Een klein gebaar kan het verschil maken.”

Logo Een tegen-eenzaamheid

download PDF ‘Eenzaamheid in acht’
een uitgave van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport